Betingelser

Læs om den aftale du indgår ved handel hos Gameservr

Sidst opdateret: 19/03/2021 - kl. 14:07


Gameservr leverer produkter til kunden efter følgende betingelser. Kunden accepterer ved køb hos Gameservr betingelserne. Det er kundens ansvar at have læst og forstået betingelserne. Derudover er kunden forpligtet til at holde sig opdateret på betingelserne. Kunden er altid velkommen til at kontakte Gameservr med spørgsmål omkring betingelserne.


§1 – Gameservr - Generelle betingelser:

Gameservr kan til enhver tid ændre på betingelserne og priserne for produkterne. Ved prisstigninger er kunden fritstillet. Hvis der er mistanke om ulovlig aktivitet eller misligholdelse af betingelserne forbeholder Gameservr sig retten til at tilgå kundens data. Det er kundens ansvar, at kontooplysninger er korrekte og opdaterede


§2: Gameservr - Fortrydelsesret:

Kunden modtager et produkt, som bliver taget i brug med det samme. De normalt gældende 14 dages fortrydelsesret er derfor fraveget. Ved særlige tilfælde, hvor Gameservr er årsag til, at kundens produkt/er har meget nedetid kan der efter vurdering laves undtagelser. Gameservr står ikke til ansvar hvis kunden køber et forkert produkt. Kunden kan i disse særlige tilfælde kontakte Gameservrs support.


§3 Gameservr - Data og indhold:

Brug af Gameservrs produkter sker altid på kundens eget ansvar, Gameservr er ikke ansvarlig for hverken data eller indhold. Kunden er selv ansvarlig for evt. ulovligt eller krænkende data eller indhold.


§4: Gameservr – Bestilling, betaling og levering:

Gameservr sender ved bestilling af produkt/er en faktura. Når Gameservr har modtaget betaling vil kunden vil modtage besked om produktet/erne pr. mail. Kunden har mulighed for at vælge fornyelse af serveren hver 1, 3, 6 eller 12 måneder. Kunden har ansvar for at betale faktura efter betalingsbetingelserne. Betales faktura ikke indenfor 7 dage kan kundens produkt/er blive slettet uden yderligere varsel.


§5: Gameservr – Opsigelse:

Kunden har mulighed for at opsige produkt/er ved at kontakte Gameservr pr. mail.
Benytter kunden sig af PayPal, er det kundens eget ansvar at annullere eventuelle automatiske betalinger. Har kunden ikke annulleret en automatisk betaling fra PayPal, refunderer vi ikke pengene.


§6 Gameservr – Udlevering af oplysninger:

Gameservr udleverer ikke oplysninger videre til 3.parter. Det betyder, at oplysninger mellem Gameservr og kunden er fortrolige.


§7 Gamservr – Persondata:

Kunden har ifølge persondataloven ret til at få indsigt i oplysninger, som Gameservr har registreret på kunden.


§8 Gameservr – Sikkerhed:

Kunden har ansvar for sikkerhed på egen konto - i tilfælde af at kunden bliver udsat for uautoriseret brug af kontoen. Gameservr anbefaler derfor, at kundens adgangskode indeholder både specielle tegn, små/store bogstaver samt tal.


§9 Gameservr – Overtrædelse af betingelser:

Hvis kunden overtræder de aftalte betingelser sender Gameservr en advarsel pr. mail. Ved gentagende tilfælde vil kontoen og produkt/et blive lukket eller slettet.


§10 Gameservr - Erstatningsansvar for eventuelle tabte/mistede data:

Gameservr kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mistede data ved eksempelvis strømsvigt, systemfejl, indbrud eller lignede. Kunden står selv til fuldt ansvar for alt data og eventuelt tabt data.


§11 Gameservr - Softwarebetingelser:

Gameservr bekræfter eventuelle softwarebetingelser på vegne af kunden.


§12 Gameservr - Windows:

Ønsker kunden at anvende Windows på sin VPS, skal kunden selv stå for aktiveringen af Windows. Gameservr står ikke til ansvar, hvis kunden ikke har aktiveret Windows.


§13 - Ressourceforbrug på spilserver:

Hvis kunden anvender en ekstrem mængde af ressourcer, forbeholder Gameservr sig retten til at sætte kundens produkt på pause. Kunden vil modtage en besked pr. mail om at bringe forholdet i orden. Hvis forholdet ikke bringes i orden indenfor 7 dage, forbeholder Gameservr sig rettighederne til at slette produktet/erne.


§13 Gameservr - Overførsel af produkter:

Produkter m.m, kan kun blive overført 1 gang pr. produkt.